Rosfjord


Den Rosfjord er en av de to fjordene som grenser byen Lyngdal


Der Rosfjord ist einer der beiden Fjorde, die an die Stadt Lyngdal grenzen


I Rosfjord er det noen fine innbyggere.

 

Im Rosfjord gibt es einige nette Bewohner.