Lyngdalsfjord


Denne fjorden fører hovedsakelig brakkvann (mer ferskvann enn saltvann). Det er ca 13km lang og på det bredeste punktet 3,5 kilometer bred. Det laveste punktet er 280m


Dieser Fjord führt überwiegend Brackwasser (mehr Süß- als Salzwasser). Er ist ca. 13km lang und an seiner breitesten Stelle 3,5km breit. Die tiefste Stelle ist 280m.