Lundevågen


Se også Skjolnes


Den Lundevågen er forbindelsesstykket mellom Lyngdalsfjord og Nordsjøen.


Der Lundevågen ist das verbindungsstück zwischen dem Lyngdalsfjord und der Nordsee.