Korshamn og omgivelser


Korshamn er en liten bosetning i den sørlige delen av kommunen Lyngdal i Vest-Agder, Norge. Tradisjonelt et fiskevær, det nå mat til turister, først og fremst gjennom gjestehuset "Korshamn Rorbuer".


Korshamn ist eine kleine Siedlung im südlichen Teil der Gemeinde Lyngdal in Vest-Agder, Norwegen. Traditionell ein Fischerdorf, sorgt nun für Touristen, vor allem durch das Gasthaus "Korshamn Rorbuer".