Jårplehus


I Norge er det mange gamle poteterkjeller eller også kalt jårplehus.

Dette her er i Austad / Lyngdal


In Norwegen gibt es viele alte Kartoffelkeller oder auch Erdapfel Häuser genannt.

Diese hier stehen in Austad / Lyngdal